Австралия има план, с който да сложи край на замърсяването с пластмаса
Австралийското федерално правителство стартира Национален план за пластмасите – проект, който се стреми да намери решение на проблема със замърсяването с пластмаса в различни области. Според правителството, планът ще има за цел да забрани пластмасите за еднократна употреба по плажовете, да сложи край на опаковките от експандиран полистирол и да въведе филтри за микропластмаси за пералните машини. Може би най-изненадващият аспект на плана е, че правителството възнамерява да сложи край на употребата на биоразградима пластмаса. Повечето страни, които имат планове за намаляване на замърсяването с пластмаса, са склонни да бъдат снизходителни към биоразградимите пластмасови продукти. Но експертите от няколко години предупреждават, че биоразградимата пластмаса не е по-добра от „обикновената“ пластмаса.

Терминът „биоразградима пластмаса“ се използва за наричане на полимери, получени от растителни материали. За тях се твърди, че са биоразградими след употреба. Също така често се нарича биопластмаса.

Въпреки че някои хора може да мислят, че биоразградимото е добро за природата, няма стандарти, които да регулират вида на продуктите, които могат да бъдат етикирани като биоразградими. Някои от тези продукти реално се разграждат в продължение на няколко десетилетия или векове на сметищата.

Неотдавна разкритият план на Австралия има за цел да обедини участниците в бранша, за да постигне напредък в справянето с проблема. Прилагането му ще доведе до постепенно извеждане от употреба на „фрагментируемата“ пластмаса до юли 2022 г.

Другата област на безпокойство за австралийското правителство е рециклируемата пластмаса. Много компании произвеждат пластмаси в огромни количества и ги етикетират като рециклируеми. Проблемът е, че само 18% от пластмасите в Австралия реално се рециклират. В глобален мащаб пък се рециклират едва 9% от пластмасите.

Рециклирането на пластмаси е процес, който все още е изправен пред много предизвикателства. Най-голямото сред тях е, че е много скъпо в сравнение с производството на нови пластмаси от изкопаеми горива. В резултат на това повечето компании предпочитат да инвестират в „прясна“ пластмаса.

В Австралия системата за рециклиране е добре развита, но тя се сблъсква с предизвикателствата на разходите и разделното събиране на ниво жилище.

Националният план за пластмасите ще се стреми и да се справи с пластмасата, която може да се компостира. Австралийското правителство вече има регулаторни стандарти и сертификати за този вид пластмаса. За съжаление, повечето от стандартите се прилагат само за пластмаси, които могат да бъдат компостирани в промишлено

съоръжение.
Източник: https://greentech.bg/